[meteorite-list] Old/New Hammer

From: Mike Jensen <meteoriteplaya_at_meteoritecentral.com>
Date: Fri, 27 Apr 2007 17:45:51 -0600
Message-ID: <6f9da8300704271645u120bf84eqee3dd0b40d965575_at_mail.gmail.com>

Hi All
I was recently doing some research on Meester-Cornelis, an observed
fall from Indonesia, and ran across some great information on Marco
Langbroek's website. The article was originally in Dutch but I was
able to translate it into English. The main reason I mention this is I
notice it hit and damaged a tree. I will be offering some pieces for
sale later on.

Here is the original and my English version as well;

Ref
http://home.wanadoo.nl/marco.langbroek/metind.html

In de vroege ochtend van 2 juni 1915 viel rond 6:30 uur lokale tijd en
vergezeld
van sonic booms een 24.75 kg zware meteoriet bij het dorpje Duren Sawit. Hij
sloeg in op slechts 11 meter afstand van het huis van de heer Tajim,
welke de inslag samen met zijn zoontje Saima hoorde, naar
buiten ging, en constateerde dat de meteoriet een tak van een boom had
afgebroken en daarna een 1 meter diep en 35 cm brede inslagput had geslagen. De
inslaglokatie werd voor zeer korte tijd een soort bedevaartsoord waar de lokale
bevolking offers aan de meteoriet bracht, totdat de meteoriet de
volgende dag in
opdracht van de assistent-resident van Meester-Cornelis in beslag werd genomen.
De sonic booms zijn gehoord tot op een afstand van 12 km van de inslagplaats.
Het hoekige karakter van de steen laat zien dat er meer fragmenten neer moeten
zijn gekomen. De suggestie in de 'Catalogue of Meteorites' (Grady 2000) dat de
val mogelijk op 2 augustus heeft plaatsgevonden, is incorrect (zie Van Es
(1918), d
ie de inslaglokatie op 3 juni 1915 persoonlijk bezocht). De meteoriet is een
steenmeteoriet, een chondriet uit de H groep met petrologische graad 5 (een
"gewone" chondriet met hoog ijzergehalte en hoge graad van metamorphose).

In the early morning hours of 2 June 1915 around 6.30 AM local time, in the
village Duren Sawit, the sound of detonations were accompanied by the fall of a
24.75 kg stone. A witness who after hearing the detonations, a Mr Tajim and his
son Siama, went outside and found a meteorite only 11 meters away from their
house. They observed that the meteorite had demolished the branch of a tree and
excavated a 1 meter deep and 35 cm wide crater. The crater location became for
very short time a place of pilgrimage where the local population brought
sacrifices to the meteorite, until the meteorite was confiscated the
next day by
an authority from Meester-Cornelis. The sound of detonations had been heard for
a distance of 12 km. The angular character of the stone shows that
there must be more fragments to be found. The suggestion in the '
Catalogue of Meteorites ' (M.
Grady 2000) that the fall on 2 August has possibly taken place is incorrect
(refer to L.J.C. Van Es (1918), who personally visited the
 fall location on 3 June 1915). The meteorite is a stone meteorite,
chondrite from the H group with petrologic grade 5 ("ordinary"
chondrite with high iron quality and high degree
of metamorphism).

M. Grady (2000), Catalogue of Meteorites (5th edition), Cambridge University
Press.

L.J.C. Van Es (1918), Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indi? 47,
21-40.


-- 
Mike
--
Mike Jensen
Jensen Meteorites
16730 E Ada PL
Aurora, CO 80017-3137
303-337-4361
IMCA 4264
website: www.jensenmeteorites.com
Received on Fri 27 Apr 2007 07:45:51 PM PDT


Help support this free mailing list:StumbleUpon
del.icio.us
reddit
Yahoo MyWeb