[meteorite-list] Old/New Hammer

From: ensoramanda <ensoramanda_at_meteoritecentral.com>
Date: Sat, 28 Apr 2007 13:57:51 +0100
Message-ID: <463344CF.40209_at_ntlworld.com>

Hi Mike,

Interesting account...another meteorite to hit a tree.

This brings back a discussion on the list when I called the Mokoia I
acquired a "hammer" because it hit a tree. Several people on the list
disagreed and thought that a hammer needed to hit a man made
object/surface to qualify as a hammer. A long list of alternative and
amusing names were then conjured up by list members for tree hitters. I
thought that an "axe" seemed to fit the theme the best!

Such stories/history of meteorites all add to their appeal.

Good luck.

Graham Ensor nr Barwell UK

Mike Jensen wrote:

> Hi All
> I was recently doing some research on Meester-Cornelis, an observed
> fall from Indonesia, and ran across some great information on Marco
> Langbroek's website. The article was originally in Dutch but I was
> able to translate it into English. The main reason I mention this is I
> notice it hit and damaged a tree. I will be offering some pieces for
> sale later on.
>
> Here is the original and my English version as well;
>
> Ref
> http://home.wanadoo.nl/marco.langbroek/metind.html
>
> In de vroege ochtend van 2 juni 1915 viel rond 6:30 uur lokale tijd en
> vergezeld
> van sonic booms een 24.75 kg zware meteoriet bij het dorpje Duren
> Sawit. Hij
> sloeg in op slechts 11 meter afstand van het huis van de heer Tajim,
> welke de inslag samen met zijn zoontje Saima hoorde, naar
> buiten ging, en constateerde dat de meteoriet een tak van een boom had
> afgebroken en daarna een 1 meter diep en 35 cm brede inslagput had
> geslagen. De
> inslaglokatie werd voor zeer korte tijd een soort bedevaartsoord waar
> de lokale
> bevolking offers aan de meteoriet bracht, totdat de meteoriet de
> volgende dag in
> opdracht van de assistent-resident van Meester-Cornelis in beslag werd
> genomen.
> De sonic booms zijn gehoord tot op een afstand van 12 km van de
> inslagplaats.
> Het hoekige karakter van de steen laat zien dat er meer fragmenten
> neer moeten
> zijn gekomen. De suggestie in de 'Catalogue of Meteorites' (Grady
> 2000) dat de
> val mogelijk op 2 augustus heeft plaatsgevonden, is incorrect (zie Van Es
> (1918), d
> ie de inslaglokatie op 3 juni 1915 persoonlijk bezocht). De meteoriet
> is een
> steenmeteoriet, een chondriet uit de H groep met petrologische graad 5
> (een
> "gewone" chondriet met hoog ijzergehalte en hoge graad van metamorphose).
>
> In the early morning hours of 2 June 1915 around 6.30 AM local time,
> in the
> village Duren Sawit, the sound of detonations were accompanied by the
> fall of a
> 24.75 kg stone. A witness who after hearing the detonations, a Mr
> Tajim and his
> son Siama, went outside and found a meteorite only 11 meters away from
> their
> house. They observed that the meteorite had demolished the branch of a
> tree and
> excavated a 1 meter deep and 35 cm wide crater. The crater location
> became for
> very short time a place of pilgrimage where the local population brought
> sacrifices to the meteorite, until the meteorite was confiscated the
> next day by
> an authority from Meester-Cornelis. The sound of detonations had been
> heard for
> a distance of 12 km. The angular character of the stone shows that
> there must be more fragments to be found. The suggestion in the '
> Catalogue of Meteorites ' (M.
> Grady 2000) that the fall on 2 August has possibly taken place is
> incorrect
> (refer to L.J.C. Van Es (1918), who personally visited the
> fall location on 3 June 1915). The meteorite is a stone meteorite,
> chondrite from the H group with petrologic grade 5 ("ordinary"
> chondrite with high iron quality and high degree
> of metamorphism).
>
> M. Grady (2000), Catalogue of Meteorites (5th edition), Cambridge
> University
> Press.
>
> L.J.C. Van Es (1918), Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch
> Oost-Indi? 47,
> 21-40.
>
>
Received on Sat 28 Apr 2007 08:57:51 AM PDT


Help support this free mailing list:StumbleUpon
del.icio.us
reddit
Yahoo MyWeb